Velkommen til høstfest i Moss CK!

På planen:
  • Tapas
  • Gullegg (tips om evt. kandidater kan sendes til Rune H. Jensen
  • Rosa sang??
  • Juging om sine egne og andres sykkelprestasjoner

Erfaringsmessig så er syklister glade i kaker, så fint om de som kan bake en kake kan melde fra om dette her:)

Det er også veldig prisverdig om noen kan melde seg til å bli med å rydde litt når festen nærmer seg slutt:)

Påmeldingsfrist 5.11.
Betalingsfrist 7.11.

Kr 200 per person. Dette dekker mat. Klubben dekker lokale. Medbragt drikke er lov og anbefalt.

Betaling (=Påmelding) på VIPPS til Moss CK på 44696 Eventuelt til bankkonto 1080.23.43324.