Årsmøte Moss CK 2018: Protokoll/referat

Årsmøtet i Moss CK ble holdt 21. mars og det var godt fremmøte – både til årsmøtet og påfølgende klubbkveld. Styret for 2018 ser slik ut:

Styreleder: Marianne Mork
Nestleder: Bjørn Bergenheim

Styremedlemmer:
Morten Bye
Eva Gulaker
Lars Espen Kristiansen
Merete Gander
Marcela Lie

Varamedlemmer:
Geir Elvemo
Øyvind Johansen

Se Protokoll årsmøte 2018 Moss CK