Treningsopplegget for landvei frem til juni 2019

Tirsdag blir med Mjøsagjengen og torsdag blir med gruppe 1/2 (Gr2 følger egen plan fra trener Eirik Coppa). For å sikre oss at totalbelastningen ikke blir for høy skal man være påpasselig med valget å inkludere mer enn 1 intervall til i tillegg til øktene på tirs/tors/ritt. Når det er sagt legges det opp til 2 intervalluker (uke 15 og 19).

Det er stort sprik i hvor mange timer man ønsker å bruke på trening. Dette er derfor en basis dere kan bygge på. Dere som har god erfaring med vinterplanen kan bruke denne for å bygge videre på lavterskel og watt, mens de som bruker wattkoden / Bugge eller andre planer, kan bruke dette som supplement. Bare pass på at mengden ikke blir større en kroppen klarer å absorbere. Dere skal ha overskudd til alle treningsøkter, hvilket
betyr følgede: om kroppen er sliten og ikke vil, da må man justere intensiteten på den aktuelle økta.