Gjennomføring av AXA Kråketråkken 2014

Jeg vil rette en stor takk til alle som var med på å gjøre
AXA Kråketråkken til meget bra og gjennomført ritt, har fått flere
tilbakemeldinger fra rittdeltagere om at de var fornøyd med sikkerheten i år og
at det ikke var noen masse velt ulykker. Ønsker også å rette en spesiell takk
til arrangentkomitéen for at de har fått samlet inn alle som måtte til for å få
en så fin gjennomføring av rittet.

les mer