Nytt treningstilbud – landvei gruppe 3

Moss CK har nå fått engasjert en leder for landevei gruppe 3. Er du nysgjerrig på landeveissykling er dette tilbudet for deg! Audun Pettersen er mannen som tar ansvaret for 2 treningsdager i uka, torsdager kl 1800 og søndag formiddag (kommer tilbake til tid). Første trening er torsdag 2. mai. Vi takker Audun for at han tar ansvar for dette tilbudet som har vært savnet, og ønsker ham lykke til.

Treningsopplegget for landvei frem til juni 2019

Tirsdag blir med Mjøsagjengen og torsdag blir med gruppe 1/2 (Gr2 følger egen plan fra trener Eirik Coppa). For å sikre oss at totalbelastningen ikke blir for høy skal man være påpasselig med valget å inkludere mer enn 1 intervall til i tillegg til øktene på tirs/tors/ritt. Når det er sagt legges det opp til 2 intervalluker (uke 15 og 19).

Det er stort sprik i hvor mange timer man ønsker å bruke på trening. Dette er derfor en basis dere kan bygge på. Dere som har god erfaring med vinterplanen kan bruke denne for å bygge videre på lavterskel og watt, mens de som bruker wattkoden / Bugge eller andre planer, kan bruke dette som supplement. Bare pass på at mengden ikke blir større en kroppen klarer å absorbere. Dere skal ha overskudd til alle treningsøkter, hvilket
betyr følgede: om kroppen er sliten og ikke vil, da må man justere intensiteten på den aktuelle økta.

Da er den organiserte treningen i gang!

I går ettermiddag deltok jeg og 11 andre ryttere på årets første felles trening med DNB Terreng. Terreng gruppe 1 startet samtidig. Vi i DNB syklet Blomsterstien rundt Larkollen med Hilde Løvlien som leder. Før vi startet minnet hun alle på at vi skal følge trafikkreglene og vise hensyn til andre trafikanter. Maks 2 i bredden på asfalt er en god regel.

Som leder i Moss CK har jeg allerede fått telefon fra en bilist som reagerte på en sykkelgruppe som ikke viste hensyn til andre. På rette strekker med mulighet til forbikjøring la en tredje syklist seg ut i bredden. Om dette var MCK ryttere vites ikke, – det var før den organiserte treningen startet. Selv om vi viser hensyn, må vi dessverre påregne noen reaksjoner. Vi i DNB fikk også med oss en finger fra en bilpassasjer i går.

Når vi sykler i terrenget er det også lurt å velge andre stier enn de som er mest trafikkert av turgåere i helgene, f eks Reier og Alby. Etablerte løypetraseer som Tirsdagsløypa på Fuglevik og Ryggejoggen nord for kirken har nok slitasje som de har. Vi har nok av andre stier å velge.

Ønsker dere alle en fin sykkelsesong!

Mvh

Tom Erik Guttulsrød
Leder MCK

Treningstider 2019

Landevei gruppe 1: Tirsdag-torsdag 1730 Oppstart 09 april (da på Rudskogen, deretter oppmøte på Bredsand)

Landevei gruppe 2: Tirsdag-torsdag 1730 oppstart 2 april oppmøte Bredsand, søndag rolig langtur kl 1100

Landevei gruppe 3: Torsdag kl 1800 (starter 2. Mai)

For alle grupper er start tid kl 1800 fra mai

Terreng Gruppe 1: mandag-onsdag fra Bredsand kl 1800, starter 8 april

Terreng Gruppe DNB: mandag-onsdag fra Bredsand kl 1800, starter 8 april

Nytt styre i Moss CK

Etter årsmøtet i Moss CK, ble det valgt nytt styre. Dette har nå konstituert seg og fordelt oppgaver i henhold til Organisasjonsplanen. Marcela Lie, (nestleder) og Merete Gander (sekretær) gikk inn i sitt andre år som tillitsvalgte. Geir Elvemo hadde også erfaring som varamann til styret. Han har fått ansvar for regnskap og økonomi. Jann Eirik Nilsen er ny i styret, og han skal koordinere alle arrangement i klubben. Rikke Haagensen er ny som styremedlem. Øyvind Johansen er ny sportslig leder. Styret har god erfaring med å innkalle varamedlemmer til alle møter. Dette er Hilde Løvlie og Petter Storm. Nyvalgt styreleder i Moss CK er Tom Erik Guttulsrød.

post

Vakter til Kråketråkken

Som dere kjenner til, så arrangerer Moss Cykle Klubb landeveisrittet Kråketråkken i runder rundt Larkollen hvert år.  Det foregår i slutten av august måned, på søndagen før Birkebeinerrittet.  I år vil rittet gå søndag 25. august.  Arrangeringen av rittet er en dugnadsinnsats av klubbens medlemmer.  Det har vært et fint arrangement, og det har gitt bra netto overskudd til klubbkassa. 

Det innsatsområdet i arrangementet som det trengs flest folk til, er vakthold langs løypa.  Fra og med i fjor stiller myndighetene krav til en viss kompetanse hos de som skal være vakter langs veien.

Det er to typer vakter som Veimyndighetene godkjenner og som vi trenger:  «Løypevakter» og «Stasjonære vakter».  Til begge disse vakttypene er det lagt opp kurs for godkjenning.

Løypevakt

En løypevakt har som oppgave å veilede og informere.  F eks skal løypevakten vise retning for sykkelrytterne.  De skal gi råd og informere folk som ferdes langs løypa.  De skal varsle når sykkelfeltet kommer.  En løypevakt har ikke som oppgave å dirigere trafikk, hverken stoppe biler eller nekte folk å f eks gå over veien.

Utdanningen som Løypevakt foregår som e-læringskurs, som tar ca 2 timer å gjennomføre (se mer om kursene nedenfor).

Stasjonær vakt

En stasjonær vakt har «politimyndighet» til å dirigere trafikk.  Den viktigste oppgaven for stasjonærvakter, er å stoppe biler på vei inn i løypetracéen når feltet/ryttere passerer, og sette trafikken igang igjen når løypa er klar.  Dette kan være i kryss, som f eks ved Rygge kirke, eller hindre biler i å møte feltet, som f eks i Tranga i Larkollen.  Fordi det dreier seg om aktiv trafikkdirigering, så krever Veimyndighetene et mer omfattende kurs.  Det består av først et e-læringskurs på ca 4 timer og deretter et klasseromskurs på også ca 4 timer.  Avsluttes med kursprøve.  Vi planlegger å holde klasseromskurset tirsdag 23. april på ettermiddagen (lærer blir politioverbetjent og framtredende Moss CK-medlem Jon Erland Fløgstad).  Dette krever jo noe arbeid, men er lærerikt.  Og ikke minst nyttig for arrangementet vårt.  Klubben har gitt en påskjønnelse til de som tidligere har tatt stasjonærvakt-kurset.

Andre klubber etterspør også stasjonærvakter til sine arrangementer.

E-læringskursene

E-læringskursene både for løypevakter og for stasjonærvakter (OBS dette er 2 forskjellige kurser!) finner du på «Min Idrett».  Du må logge deg inn (eventuelt som «Ny bruker»).  Når du er innlogget, klikker du på «Påmelding» oppe til høyre i bildet.  Da dukker et bilde opp hvor du trykker på «Kurs».  I søkerfeltet skriver du løypevakt eller stasjonær vakt.  Da åpner kurset seg og du kan sette igang.

Løypevaktkurset kan du bare sette igang med.  Meld fra til Knut Ljungberg (kljungb@gmail.com) når du har fullført.

For stasjonærvaktkurset må vi ha noen deltakere som melder seg interesserte før vi setter igang. Meld interesse (navn og e-postadresse) til Ola Bratlie (olagbratlie@hotmail.com).  Melder det seg deltakere, satser vi som nevnt på å arrangere klasseromsdelen av kurset i uka etter påske.

Vi oppfordrer herved til å ta løypevaktkurset og til å melde seg til stasjonærvakt-kurset.