Kurs med Aslak Mørstad

Gladmelding til alle som vil bli bedre i terrenget:

Aslak Mørstad kommer og kjører fire kursdager for Moss CK. Det blir ett todagers kurs med grunnleggende teknikk og tilsvarende kurs med videregående teknikk. Kursene vil ha fokus på teknikk og å lære bort teknikk og er i utgangspunktet satt opp for terrengtrenere i klubben. Det ligger imidlertid an til å bli noen plasser til overs så vi åpner for at andre kan bli med, gjerne foreldre eller andre som ønsker å lære å lære bort.

Det grunnleggende kurset blir 30.april og 7.mai, det videregående kurset gjennomføres senere i sommer.

Gi en lyd til Bård Høstmark dersom du er interessert i å være med.

Vel blåst årsmøte!

Tusen takk til alle som møtte opp på årsmøtet i kveld! De av dere som ikke fikk vært til stede og som ønsker en oversikt over hva som er klubbens budsjett og organisasjonsplan neste året, kan ta en titt her.

Takk til Hans Fredrik og Christian!
Aller først; En enormt stor takk til Hans Fredrik Collett for innsatsen som leder de siste fire årene. Under Hans Fredriks ledelse har styret og klubben fått “ting på stell”, og han overlater vervet og klubben i en helt utmerket tilstand! Tusen takk også til Christian Haug for mangeårig innsats for klubben som sportslig leder og aktiv i styret – det er en nøkkelperson som nå velger å bruke mer tid på sykkelsetet enn med styrepapirer, men etter så mange år er det vel fortjent.

Nytt styre
Nytt styre er også valgt og første styremøte vil bli avholdt i nær framtid. Har du en sak eller flere som bør tas opp så send gjerne en epost til LederMCK@gmail.com. Som flere nevnte på årsmøtet er det svært gode muligheter for å skape enda mer aktivitet i klubben – og mulighetene for økonomisk støtte til ulike tiltak er absolutt til stede. Altså er det ingen grunn til å være beskjedne.

Ny leder er Marianne Mork og styremedlemmer er Ola Bratlie, Lars Espen Kristiansen (ny), Morten Bye, Hilde Løvlien (ny), Eva Gulaker, Tom-Viggo Vårdal, Marcela Lie (vara/ny) og Geir Elvemo (vara).

 

 

 

 

 

 

Kan du være vakt på Tour of Norway?

Har du noen planer søndag 21. mai? Hvis ikke håper vi du kan sette av noen timer til å bidra til årets sykkelfest i Kanalparken i Moss. Der starter femte og siste etappe av årets Tour of Norway – som ender i Oslo. Men starten går altså i vår egen by og Moss CK har sagt ja til å bidra med vakter, både til Tour of Norway og Kids of Norway. Vi trenger en foreløpig oversikt allerede nå over hvor mange som kan stille fra oss, og ber om at alle som kan stille opp kommenterer på denne posten.

Det vi trenger er:

 • 50 vakter – skal stå fra Kanalbrua til Kambo. (Jepp, det er mange, men vi har trua på egne medlemmer  )
  Regn ca 2-3 timer fra søndag formiddag. Må være fylt 18 år.
  Dersom vi IKKE klarer å stille med 50 vil andre klubber bli spurt, men da går vi glipp av inntekter.
 • 8-10 vakter – Kids of Norway.
  Denne posten passer best for morgenfugler, da oppmøte er veldig tidlig en søndag morgen.

Ved å stille opp kan vi skape masse positiv blest om vår egen klubb, sykkelsporten og samtidig tjene noen kroner. Det er også positivt om vi klarer å stille med et “mekketelt”, servering o.l. i tillegg til vakter. Alle gode bidrag mottas med takk!

Moss CK vil jobbe tett med kommunen, Moss Idrettsråd og næringslivet i Moss i planleggingen av det som kan bli den kuleste sykkeldagen i Moss på aldri så lenge – og vi håper at så mange som mulig kan avse noen timer denne dagen til glede for både klubben og sikkert også seg selv. Dette blir garantert moro!

Meld deg til tjeneste enten ved å kommentere på denne saken på Facebook eller send en epost til MedlemMCK@gmail.com

Innkalling til årsmøte

Dato: Tirsdag 28. februar 2017
Tid: kl. 18:00
Sted: Kambo Festlokale, Skredderveien 11

NB! Innkalling til årsmøtet sendes også på epost til alle medlemmer i uke 7.

Dokumenter som følger innkallingen:

Årsmøteinnkalling 28feb17 Moss CK
Beretning fra styret 2016 Moss CK
2016 Årsberetning Landevei og MTB (pdf)
Forslag til nytt styre MCK 2017
Organisasjonsplan Moss CK 2017
Budsjett Moss CK 2017

Dagsorden:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Valg dirigent, sekretær, samt to representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent.
a. Styret innstiller på uendret medlemskontingent for 2017
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg:
a) Leder
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Styret

Vel møtt!

lisensklasser 2017

Før lisenssesongen 2017 ble det gjort en mindre endring i forhold til lisensklassene. Dette er i hovedsak en nivådeling. Grunnlisensen gir nå tilgang på tur- og trimritt, mens lisensen med utvidet dekning (EXT) gjelder i alle typer terminlistefestede ritt.

 • M/K Junior/Elite/Master – Grunnforsikring (gyldig i alle terminlistefestede tur- og trimritt)
 • M/K Junior/Elite/Master – Utvidet forsikring (gyldig i alle terminlistefestede ritt)

Lavere pris

 • Grunnlisensen har fått en nedjustert pris (redusert med kr 50.- sammenliknet med fjorårets pris) til kr. 600.-.

Tydeligere nivåregulering

 • Her håper vi å kunne avkle inntrykket av at helårslisens kun er til for elitesyklisten.

Lisensvalget kan justeres opp når den lisensierte selv måtte ønske det, også midt i sesongen.

 • Dette gjøres inne på den lisensiertes «min side», og betalingsinformasjon kommer umiddelbart til den lisensiertes e-post.

Vi håper med disse mindre endringene å kunne skape økt interesse hos flere klubbmedlemmer. Vi vet jo at klubbmedlemskap gir høyer sykkelspesifikk kompetanse og lavere skaderisiko, og sammen med en sykkeltilpasset helårsforsikring mener vi at en som syklist er best mulig forberedt på en ny sesong som klubbmedlem med helårslisens.

Vi minner samtidig om fordelene i form av utstyrsforsikring som medlem av sykkelgruppe. Mer informasjon om utstyrsforsikringen finnes i følgende lenke, eller direkte inne i selve lisensbestillingen –http://www.tryg.no/forsikringer/fordeler-hos-tryg/bruk-medlemsfordelene-dine/norges-cykleforbund.html

Moss CK utlyser stipend 2017

Moss CK utlyser stipend til juniorer som ønsker å satse videre for klubben. Søknad rettes til RittkomMCK@gmail.com innen 14. Februar 2017.

Forutsetninger:

 • Søkeren må være i alderen i alderen 14 – 18 år.
 • Stipendene kan kun gis til utøvere som har deltatt i minst 3 ritt for Moss CK sist sesong (2016) og forplikte seg til å representere Moss CK i 2017 og delta i minst 3 ritt.
 • Stipendet skal brukes til treningsleir eller utstyr i 2017.

Størrelsen på årets stipend avhenger av antall søknader.

Mvh Styret

Vintertrening barn/unge

Hei alle sammen

Etter en liten pause er vi nå klare for å starte innesesongen for de minste. Første innetrening blir førstkommende torsdag klokken 1800-1900 i gymsalen på Steinerskolen. Marie og Bård er dessverre opptatt, men Odd Ivar og Kristoffer er klar for oppgaven. Det går rykter om Dodgeball Bonanza? Velkommen skal dere være.

Minner samtidig om spinning med Marie på Spenst torsdager klokka 1630 for de som fyller 13år eller mer i løpet av 2017.

Med vennlig hilsen
Trenerne