Nytt styre i Moss CK

Etter årsmøtet i Moss CK, ble det valgt nytt styre. Dette har nå konstituert seg og fordelt oppgaver i henhold til Organisasjonsplanen. Marcela Lie, (nestleder) og Merete Gander (sekretær) gikk inn i sitt andre år som tillitsvalgte. Geir Elvemo hadde også erfaring som varamann til styret. Han har fått ansvar for regnskap og økonomi. Jann Eirik Nilsen er ny i styret, og han skal koordinere alle arrangement i klubben. Rikke Haagensen er ny som styremedlem. Øyvind Johansen er ny sportslig leder. Styret har god erfaring med å innkalle varamedlemmer til alle møter. Dette er Hilde Løvlie og Petter Storm. Nyvalgt styreleder i Moss CK er Tom Erik Guttulsrød.

post

Vakter til Kråketråkken

Som dere kjenner til, så arrangerer Moss Cykle Klubb landeveisrittet Kråketråkken i runder rundt Larkollen hvert år.  Det foregår i slutten av august måned, på søndagen før Birkebeinerrittet.  I år vil rittet gå søndag 25. august.  Arrangeringen av rittet er en dugnadsinnsats av klubbens medlemmer.  Det har vært et fint arrangement, og det har gitt bra netto overskudd til klubbkassa. 

Det innsatsområdet i arrangementet som det trengs flest folk til, er vakthold langs løypa.  Fra og med i fjor stiller myndighetene krav til en viss kompetanse hos de som skal være vakter langs veien.

Det er to typer vakter som Veimyndighetene godkjenner og som vi trenger:  «Løypevakter» og «Stasjonære vakter».  Til begge disse vakttypene er det lagt opp kurs for godkjenning.

Løypevakt

En løypevakt har som oppgave å veilede og informere.  F eks skal løypevakten vise retning for sykkelrytterne.  De skal gi råd og informere folk som ferdes langs løypa.  De skal varsle når sykkelfeltet kommer.  En løypevakt har ikke som oppgave å dirigere trafikk, hverken stoppe biler eller nekte folk å f eks gå over veien.

Utdanningen som Løypevakt foregår som e-læringskurs, som tar ca 2 timer å gjennomføre (se mer om kursene nedenfor).

Stasjonær vakt

En stasjonær vakt har «politimyndighet» til å dirigere trafikk.  Den viktigste oppgaven for stasjonærvakter, er å stoppe biler på vei inn i løypetracéen når feltet/ryttere passerer, og sette trafikken igang igjen når løypa er klar.  Dette kan være i kryss, som f eks ved Rygge kirke, eller hindre biler i å møte feltet, som f eks i Tranga i Larkollen.  Fordi det dreier seg om aktiv trafikkdirigering, så krever Veimyndighetene et mer omfattende kurs.  Det består av først et e-læringskurs på ca 4 timer og deretter et klasseromskurs på også ca 4 timer.  Avsluttes med kursprøve.  Vi planlegger å holde klasseromskurset tirsdag 23. april på ettermiddagen (lærer blir politioverbetjent og framtredende Moss CK-medlem Jon Erland Fløgstad).  Dette krever jo noe arbeid, men er lærerikt.  Og ikke minst nyttig for arrangementet vårt.  Klubben har gitt en påskjønnelse til de som tidligere har tatt stasjonærvakt-kurset.

Andre klubber etterspør også stasjonærvakter til sine arrangementer.

E-læringskursene

E-læringskursene både for løypevakter og for stasjonærvakter (OBS dette er 2 forskjellige kurser!) finner du på «Min Idrett».  Du må logge deg inn (eventuelt som «Ny bruker»).  Når du er innlogget, klikker du på «Påmelding» oppe til høyre i bildet.  Da dukker et bilde opp hvor du trykker på «Kurs».  I søkerfeltet skriver du løypevakt eller stasjonær vakt.  Da åpner kurset seg og du kan sette igang.

Løypevaktkurset kan du bare sette igang med.  Meld fra til Knut Ljungberg (kljungb@gmail.com) når du har fullført.

For stasjonærvaktkurset må vi ha noen deltakere som melder seg interesserte før vi setter igang. Meld interesse (navn og e-postadresse) til Ola Bratlie (olagbratlie@hotmail.com).  Melder det seg deltakere, satser vi som nevnt på å arrangere klasseromsdelen av kurset i uka etter påske.

Vi oppfordrer herved til å ta løypevaktkurset og til å melde seg til stasjonærvakt-kurset.

post

Ny rabattavtale med Flügger

Moss CK har opprettet en avtale med Flügger Moss.  Med denne får du som medlem 20 prosent på ditt kjøp.

Denne går ut på at klubben og medlemmene handler på klubbens kjøpskonto, med 20% rabatt på hyllepris i den lokale Flügger farvebutikk. Gjelder alle Flügger-varer.

Alt du trenger å gjøre for å få 20 % på ditt kjøp er å oppgi: Moss CK.

Flügger farve utbetaler en årlig klubbstøtte på 5%, basert på alt kjøp som er gjennomført på kjøpskontoen.

Les fullstendige betingelser for kjøp på flugger.no/fluggerandelen

Flügger tilbyr et bredt sortiment innen dekorativ maling, trebeskyttelse, sparkel- masse, tapet og malerverktøy i god malermesterkvalitet. Flügger farvekjeden består av ca. 60 butikker i Norge som er eiet av Flügger AS samt en rekke selvstendige franchiseforretninger. 

Spørsmål? Send melding til ledermck@gmail.com

 

“Onsdagsritt” og sommeravslutning 13. juni

13. juni inviterer vi til åpen klubbkveld med uhøytidelig “onsdagsritt” og sommeravslutning. Vi håper å se både gamle og nye fjes – ta gjerne med venner og bekjente til arrangementet.

Sted: Noreødegården
Tid: Kl. 18:00

Grillene fyres opp og vi serverer pølser og drikke til alle som tar seg en runde eller to i løypa (vi bruker lysløypa rundt om Skihytta). To runder for voksne og en runde for barn.

Barn som deltar får premie.
Arrangementet er gratis.

Velkommen!
Hilsen styret i Moss CK

NB! Det er ikke påmelding, men gi gjerne et hint i form av om du skal, på Facebook .