Årsmøte Moss Ck 2015

Årsmøtet i Moss Cykle Klubb

Tirsdag 24. februar 2015 kl.18.00

 På Lantmännen

Dagsorden for møtet er som følger:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

a) Forslag fra Odd Øivind Kure angående aktive unge ryttere i MossCk

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a) Nestleder

b) 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan

d) 2 revisorer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Årsmøteinnkalling 240215

Årsberetning 2014 barn-unge

Årsberetning Gruppe 2 2014

Årsberetning terreng senior 2014

Årsberetning_2014_Gruppe1

2015_Organisasjonsplan_MossCK

Beretning_fra_styret_2014

Budsjett 2015 PDF