Dispensasjon fra NIFs lov § 2-4 kjønnsfordeling

Moss ck har har fått innvilget søknad om dispensasjon for kjønnsfordeling i styret frem til årsmøte 2016. Se vedlegg.

IDRETT-#740433-v1-Dispensasjonssøknad_MossCK_2015