Informasjon fra NCF om VM i Bergen

Photo: Lars Petter Larsen

Her følger et brev sendt til alle klubber og regioner i NCF, i kjølvannet av VM i Bergen:

Til klubber og regioner i NCF,

Sykkel-VM i Bergen er over, og vi i VM-organisasjonen har klart å gjennomføre et av verdens største arrangementer med stil ved hjelp fra to tusen frivillige og et entusiastisk publikum. Takk til dere i klubber og regioner som bidro til at arrangementet ble så vellykket – dette kan vi være stolte av! VM har vært så populært at mange tusen mennesker har hatt ønske om å gi noe igjen for opplevelsen ved å vippse penger til oss – det varmer og rører et sykkelhjerte.

I etterkant av mesterskapet har det vært mye medieoppmerksomhet rundt økonomien, og det er forståelig. Vi håper allikevel på ro til å kunne samle oss og jobbe oss ferdige med alt av etterarbeid, spesielt når det gjelder det finansielle. Det gjenstår mye jobb ennå, og vi kan ikke gi noen tall før det er gått enda en stund. Vi skal gjøre alt for at ettervirkningene fra VM ikke går utover videre satsing og planer for sykkelsporten.

Mediene har trukket frem bankgarantien til UCI, som en sak vi ikke er åpne om. Derfor legger jeg ved en redegjørelse på hvorfor vi gjorde som vi gjorde, selv om dette ikke var helt i tråd med ordlyden i vedtaket som ble fattet på Forbundstinget i februar 2016. Vi håper på forståelse, og beklager samtidig at vi ikke har informert organisasjonen godt nok om hvordan vi valgte å løse dette.

Informasjon-til-alle-klubber-og-regioner-i-NCF.pdf

Lykke til videre med arbeidet i klubb og region!

Med vennlig hilsen

NORGES CYKLEFORBUND
Harald Tiedemann Hansen
President