Innkalling til årsmøte i Moss Cykle Klubb og saksdokumenter

Viser til varsling om årsmøte 16.1.20 og innkaller alle medlemmer til årsmøte på Moss Hotell den 26.2.20 klokken 1900. Se vedlagte saksdokumenter. Vi håper så mange som mulig kan møte. Etter den formelle delen blir det sosialt samvær med kaffe og noe å bite i.

200214_Vedtekter Moss Cykle Klubb etter ny lovnorm Regnskap 2019 Moss CK Regnskap Moss CK 2019 Budsjett 2020 til årsmøtet Forretningsorden for årsmøter i Moss Cykle Klubb Årsberetning Moss Cykle Klubb 2019 versjon 1.1 Innkalling til årsmøte Moss Cykle Klubb 2020 200226_Saksliste Årsmøte Moss CK Organisasjonsplan Moss Ck 2020 Status til valgkomite 2020