Nabovarsel: Søknad om dispensasjon fra arealdelen i kommunplanen

Nabovarsel om utbygging av rundbaneløype for terrengsykling mellom Norødegården og E6:

Nabovarsel

Innsigelser kan meldes: Lars Vemund Solerød innen 20. januar 2017. (99584157 eller rittkommck@gmail.com