Protokollen fra årsmøtet 2020 Moss CK

Protokollen er nå underskrevet og ligger for nedlasting her -> Protokoll Årsmøte Moss Cykleklubb 2020