Varsling om årsmøte i Moss Cykle Klubb

I henhold til vedtektene i Moss Cykle Klubb avholdes årsmøte onsdag 26. februar 2020 klokken 1900 på Moss Hotell.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli gjort tilgjengelige for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Forslag til styret om årsmøtesaker kan sendes ledermck@gmail.com