Årsmøte Moss Cykle Klubb

I henhold til vedtektene i Moss Cykle Klubb avholdes årsmøte onsdag 17. februar 2021 klokken 1900. På grunn av myndighetenes tiltak mot COVID-19 smitte, gjennomføres årsmøtet som digitalt. Medlemmer av klubben vil få tilsendt invitasjon til det digitale møtet på den epostadressen som de har registrert på Min idrett.

Forslag som skal behandles må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli gjort tilgjengelige for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Forslag til styret om årsmøtesaker kan sendes ledermck@gmail.com