Drakter

Bruk denne linken for å gå inn i nettbutikken: http://no.bioracer.com/no/mybioracer/?r=3EAM3LJkit
Leveringstid er 4-6 uker avhengig av sesong. Alt leveres samlet til Fokus Trening og kan hentes der.

For spørsmål om kjøp av drakter, kontakt styret v/ Eva Gulaker