Protokoll fra årsmøtet.

Protokollen er nå underskrevet og ligger for nedlasting her