Rundbane

Det er jobbet en stund med å få på plass en rundbaneløype i Moss.skilt416

Vi har nå kunnet merke og begynne arbeidene i området mellom Norødegården og E6.

Løypa er merket med skilt og gule/svarte merkebånd. Løypa er syklebar, men noen elementer vil komme til utover våren.

Stiene vil bli utbedret etterhvert med blant annet klopper, doseringer og br0! Vi er glad for mest mulig sykling i traseen da dette vil hjelpe oss til å se hvor det trengs utbedringer.

Kartet under viser foreløpig trase oppdatert per 21.03.2016. Traseen skal utvides mot vest når tillatelsen foreligger.

Stravasegment.

Du kommer lettest inn i traseen fra sørøst ved Noretjern, rett under høyspenten, rett bak Mosseporten kjøpesenter.