Årsmøte Moss CK 2016

Torsdag 18.2.2015 kl 1800 på Kambo Festlokale, Skredderveien 11.

Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
  1. Endringer i Lov for Moss Cykle Klubb
   1. Loven har ikke vært endret på 4 år og styret ber årsmøtet vedta endringer i henhold til NIFs lovnorm.
 7. Fastsette medlemskontingent.
  1. Styret foreslår uendret medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Valg

Dokumenter:

Sak 4

Styrets årsmelding

Gruppeårsmeldinger

Sak 5

Regnskap 2015

Sak  6:

Foreslått Lov for Moss CK (publiseres innen 11.2)

(Oversikt over endringer i Lov for Moss CK)

Sak 8

Budsjett 2016

Sak 9

Organisasjonsplan

————–

Ca 1930 Draktprøving – Samme drakter, design og størrelser, men ny leverandør: no.bioracer.com

 • Butikken åpner 22. februar
 • Har stishorts
 • Noe bedre paddinger
 • Bedre glidelåser
 • Prisene er tilsvarende, eller rimeligere enn tidligere.