Utlevering av drakter

Hei alle sammen, nå nærmer det seg at drakter kommer, vi har fått til en avtale med Spenst om utlevering av drakter, men det er KUN på utvalgte dager Spenst ønsker utlevering av draktene. Dette vil vi komme tilbake til når drakter ligger hos Spenst.