Nytt styre i Moss CK

Etter årsmøtet i Moss CK, ble det valgt nytt styre. Dette har nå konstituert seg og fordelt oppgaver i henhold til Organisasjonsplanen. Marcela Lie, (nestleder) og Merete Gander (sekretær) gikk inn i sitt andre år som tillitsvalgte. Geir Elvemo hadde også erfaring som varamann til styret. Han har fått ansvar for regnskap og økonomi. Jann Eirik Nilsen er ny i styret, og han skal koordinere alle arrangement i klubben. Rikke Haagensen er ny som styremedlem. Øyvind Johansen er ny sportslig leder. Styret har god erfaring med å innkalle varamedlemmer til alle møter. Dette er Hilde Løvlie og Petter Storm. Nyvalgt styreleder i Moss CK er Tom Erik Guttulsrød.