Vi trenger din hjelp for å utforme morgendagens kommunikasjonsløsning

For å lage bedre kommunikasjonsløsninger for Moss CK satte Årsmøtet av kr 20.000,- og styret etablerer nå en arbeidsgruppe som skal se på løsninger. Alle medlemmer (over 15 år) har mottatt en e-post om dette arbeidet. Hvis noen ønsker å delta, kan de sende en e-post til ledermck@gmail.com